Bảo hiểm y tế

Bất kể quốc tịch, những người sống ở Nhật Bản đều phải tham gia bảo hiểm y tế công cộng. “Bất kỳ ai” tham gia bảo hiểm y tế công cộng khi bị bệnh hay chấn thương thì đều có thể điều trị ở “bất cứ nơi đâu”, “bất cứu lúc nào”. Bằng cách chia sẻ gánh nặng của toàn xã hội, phí chữa trị mà bệnh nhân phải chi trả sẽ giảm bớt. Đây là hệ thống nhằm đảm bảo mọi người đều có thể nhận được sự chăm sóc y tế chất lượng cao một cách công bằng. Bằng cách xuất trình thẻ bảo hiểm y tế ở quần giao dịch của cơ sở y tế, bạn sẽ bạn sẽ nhận được sự điều trị theo một tỷ lệ nhất định tùy theo chi phí bạn bỏ ra. Ngoài ra, tại các quốc gia ký thỏa thuận an sinh xã hội với Nhật Bản bao gồm bảo hiểm y tế, những người nhận được giấy chứng nhận tham gia bảo hiểm xã hội từ chính quyền địa phương sẽ không cần tham gia hệ thống bảo hiểm y tế của Nhật Bản.

 Bảo hiểm y tế

Nếu bạn làm việc cho công ty (cơ sở kinh doanh)  có nghĩa vụ phải tham gia bảo hiểm y tế thì những đối tượng từ 1 -> 3 dưới đây sẽ phải tham gia.

 1. Nhân viên chính thức, người đại diện pháp nhân, nhân viên cấp cao
 2. – Thời gian làm việc cố định hơn 20 giờ/ tuần
 • Thời gian làm việc dự kiến từ 1 năm trở lên
 • Tiền lương hàng tháng là 88.000 yên trở lên
 • Không phải học sinh
 • Làm việc ở công ty có nhiều hơn 501 nhân viên

Những người thuộc 5 nhóm trên đều phải tham gia bảo hiểm y tế.

 1. Những người làm việc bán thời gian, nhân viên làm thêm làm việc nhiều hơn ¾ thời gian làm việc của nhân viên chính thức trong của cùng một công ty (cơ sở kinh doanh) cho dù làm ít hơn 30 giờ/tuần.
 • Phí bảo hiểm

Về nguyên tắc, phí bảo hiểm y tế sẽ chia đều cho công ty và nhân viên tham gia bảo hiểm. Đối với người phụ thuộc sẽ không phải chi trả phí bảo hiểm y tế.

 • Nội dung trợ cấp

a, Chi phí y tế mình phải chi trả

Tỷ lệ chi phí y tế phải trả khi dùng thẻ bảo hiểm y tế:

 • Dưới 6 tuổi (trước khi học cấp giáo dục bắt buộc): 20%
 • Dưới 70 tuổi: 30%
 • Từ 70 đến 74 tuổi: 20% (Đối vơi những người vẫn đương chức có thu nhập: 30%)