Đối tượng tham dự kỳ thi về kỹ năng đặc định

Những người có thể tham dự kỳ thi tại Nhật về kỹ năng đặc định Tokutei

ĐỦ 2 ĐIỀU KIỆN SAU

a) TRÒN 17 TUỔI TRỞ LÊN VÀO NGÀY DỰ THI

b) THAY ĐỔI MỞ RỘNG VỀ TƯ CÁCH DỰ THI KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH

Kể từ tháng1/ 4/2020, tư cách dự thi kỳ thi kỹ năng đặc định sẽ được nới rộng hơn trước về phạm vi đối tượng dự thi.

Cụ thể, theo như quy định cũ cho đến 31/3/2020, 5 loại hình tư cách sau không được phép dự thi kỳ thi trong nước Nhật:
1. Người không có tư cách lưu trú trung dài hạn, và người trước kia đã sống ở Nhật nhưng không phải tư cách lưu trú trung dài hạn
2. Du học sinh thôi học hoặc bị xử lý thôi học
3. Thực tập sinh kỹ năng bỏ trốn
4. Visa cư trú đặc biệt chờ xin tị nạn
5. Visa thực tập sinh kỹ năng vẫn đang kế hoạch thực tập tại Nhật.

Nhưng kể từ ngày 1/4/2020, sẽ có thay đổi , 3 trường hợp 1~3 trên SẼ ĐƯỢC DỰ THI kỳ thi kỹ năng đặc định tổ chức trong nước Nhật.
Như vậy thì người chưa từng qua Nhật nếu xin Visa ngắn hạn vẫn được tham gia dự thi.
Các bạn không ở Nhật vẫn có cơ hội xin visa du lịch để qua dự thi visa này. Đặc biệt, các bạn đã từng bỏ học, bị buộc thôi học, tự ý nghỉ làm khi đang trong thời hạn Thực tập sinh kĩ năng (TNS) – nhưng KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI ĐÃ CƯ TRÚ BẤT HỢP PHÁP ở Nhật thì vẫn có thể quay lại thi tại Nhật. .

CÁC CÔNG VIỆC THEO DẠNG TOKUTEI

Thay đổi này tuy rất lớn, nhưng có một lưu ý là không có sự đảm bảo về việc thi đậu kỳ thi kỹ năng có nghĩa là chắc chắn xin được visa kỹ năng.
Việc xin visa sẽ dựa vào nhiều yếu tố, trong đó các bạn từng bỏ học, bỏ trốn… nếu không có LÝ DO CHÍNH ĐÁNG vẫn có khả năng bị xét trượt visa(lý do này áp dụng chung cho tất cả các loại visa)
Nhưng đây là dấu hiệu đáng mừng cho các bạn Việt Nam, trong khi nước ta chưa có chính xác các kì thi, thì giờ đây các bạn có thể xin VISA du lịch ngắn hạn (trung bình là 15 ngày) để có thể tham dự kì thi như các bạn đang cư trú tại Nhật.Xem Link gốc