Hướng dẫn đăng ký Kỳ thi KỸ NĂNG ĐẶC BIỆT NGÀNH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG/SẢN XUẤT ĐỒ UỐNG.

Kể từ tháng 12/2019, để dự thi kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc biệt loại 1 trong ngành dịch vụ nhà hàng hay sản xuất đồ ăn uống, người dự thi BẮT BUỘC PHẢI ĐĂNG KÝ MY PAGE.

CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ THỦ TỤC

Bước 1: Đọc hướng dẫn về kỳ thi Hãy xác nhận kỹ tư cách dự thi và các môn thi v.v.
Bước 2: Đăng ký MyPage

Kể từ tháng 12/2019, để dự thi kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc biệt loại 1 trong ngành dịch vụ nhà hàng hay sản xuất đồ ăn uống, người dự thi BÂT BUỘC PHẢI ĐĂNG KÝ MY PAGE. Đăng ký MyPage được thực hiện qua Internet.

Truy cập tại trang: https://otaff1.jp/

Hướng dẫn này ghi cách và quy trình các bước đăng ký. Việc đăng ký MyPage sẽ phải qua bước thẩm tra, THỜI GIAN THẨM TRA TỐI ĐA LÀ 5 NGÀY LÀM VIỆC, do đó hãy đăng ký MyPage sớm trước khi đăng ký dự thi.

Cần lưu ý rằng việc đăng ký dự thi sẽ KHÔNG ĐƯỢC HOÀN TẤT CHỈ VỚI ĐĂNG KÝ MYPAGE.

Bước 3: Đăng ký thi

Người dự thi Login vào MyPage để lựa chọn ngày giờ, hội trường thi và kiểu đề bài thi v.v., kiểm tra lại tư cách dự thi và thanh toán phí dự thi. Chúng tôi không thể hoàn trả lại phí dự thi đã thanh toán. Hãy thanh toán phí dự thi sau khi đã kiểm tra kỹ ngày giờ và hội trường thi Ghi chú: Có những trường hợp ngoại lệ như trường hợp kỳ thi bị hoãn do thảm họa tự nhiên. Chi tiết xin xem phần “Phí dự thi” trong Hướng dẫn về kỳ thi.


Bước 4: Download phiếu dự thi Người dự thi download phiếu dự thi từ MyPage. Thời điểm có thể download được ghi trong “Chi tiết lịch trình kỳ thi tiếp theo” được công bố trước tại mỗi lần tổ chức kỳ thi.

Bước 5: Dự thi

Người dự thi mang theo (1) Phiếu dự thi và (2) Hộ chiếu hoặc thẻ lưu trú đến hội trường thi để dự thi sau khi đã được kiểm tra nhân thân tại quầy làm thủ tục tại hội trường thi. Chi tiết xin xem phần “Những thứ mang theo trong ngày thi” trong Hướng dẫn về kỳ thi.

Bước 6: Nhận thông báo kết quả thi Cùng với việc công bố mã số dự thi của những người đỗ trên trang chủ của tổ chức chúng tôi, thông báo kết quả thi cũng sẽ được gửi đến người dự thi bằng e-mail.

Bước 7: Nhận giấy chứng nhận đỗ Giấy chứng nhận đỗ sẽ được gửi tới người dự thi qua đường bưu điện tới địa chỉ đã đăng ký trên MyPage.
Các link tham khảo: 

① HƯỚNG DẪN VỀ KỲ THI: https://otaff1.jp/img/file/g_sihkenannai_vn.pdf

② HƯỚNG DẪN CÁCH ĐĂNG KÝ MY PAGE:https://otaff1.jp/img/file/mypage_guide_vn.pdf