Thứ Năm, Tháng Mười Một 21, 2019

Các hình thức lao động tại Nhật Bản

Các bạn khi đi xin việc ở Nhật thường có xu hướng chọn việc nhân viên chính thức (正社員) và tránh làm...
Tuyên dụng Nhật Bản