Thứ Tư, Tháng Mười Một 20, 2019

Cách xem bảng lương tại Nhật Bản

Rất nhiều bạn Kĩ sư hay Thực tập sinh khi mới sang Nhật làm việc sẽ không tránh khỏi các thắc mắc...

Các hình thức lao động tại Nhật Bản

Các bạn khi đi xin việc ở Nhật thường có xu hướng chọn việc nhân viên chính thức (正社員) và tránh làm...

Tiền lương tại Nhật

Trong luật về mức lương tối thiểu, đã quy định hạn mức tối thiểu mà phía công ty phải chi trả tiền...

Thủ tục khi xin Nenkin lần 1

Ⅰ.Các giấy tờ cần thiết khi làm thủ tục + Bản photo hộ chiếu (bao gồm cả trang có đóng dấu ngày xuất cảnh rời khỏi Nhật...

Phúc lợi trẻ em

PHÚC LỢI TRẺ EM 6-1 Trợ cấp trẻ em: 6-2 Trợ cấp nuôi dưỡng trẻ em: Đây là trợ cấp dành cho trẻ được nuôi dưỡng trong...

Hướng dẫn thủ tục xin Nenkin lần 2

Ⅰ.Thủ tục xin hoàn lại nenkin lần 2 – Dưới đây là quy trình chi tiết về 5 bước bạn (và người đại diện quản...

Nenkin

Ⅰ.Giới thiệu về chế độ nenkin   Ai đã và đang làm việc thì chắc chắn đã từng đóng tiền Bảo hiểm hưu trí(厚生年金: こうせいねんきん)...

Bảo hiểm y tế

Bất kể quốc tịch, những người sống ở Nhật Bản đều phải tham gia bảo hiểm y tế công cộng. “Bất kỳ ai” tham...

Bảo hiểm chăm sóc

BẢO HIỂM CHĂM SÓC: Chế độ bảo hiểm chăm sóc được thiết lập với mục đích hỗ trợ chăm sóc y tế trên toàn xã...
Tuyên dụng Nhật Bản