Tầm nhìn và sứ mệnh

TẦM NHÌN

ATTO phấn đấu trở thành công ty tư vấn và hỗ trợ dịch vụ hàng đầu cho người nước ngoài tại Nhật Bản.

Chúng tôi phấn đấu sẽ xây dựng thành công chuỗi dịch vụ chuyên nghiệp nâng cao chất lượng cuộc sống của người nước ngoài tại Nhật và góp phần vào phát triển nền kinh tế Nhật Bản.

SỨ MỆNH

– Chúng tôi tạo ra những cuộc gặp gỡ- mối nhân duyên giữa các cá nhân và doanh nghiệp

– Những dịch vụ ATTO sẽ góp phần lớn lao trong việc thay đổi số phận của một khách hàng. Chính vì vậy chúng tôi mong muốn sẽ đem lại dịch vụ tốt nhất vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người nước ngoài tại Nhật. Nâng cao tri thức và bồi dưỡng kỹ năng cho cộng đồng người nước ngoài tại Nhật

– Góp phần cống hiến cho việc quốc tế hoá Nhật Bản.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

“TÍN – NHÂN- TÂM”

TÍN

  • ATTO đặt chữ TÍN lên vị trí hàng đầu, lấy chữ TÍN làm vũ khí cạnh tranh và bảo vệ chữ TÍN như bảo vệ danh dự của chính mình.
  • ATTO luôn cố gắng chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi, nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng và cao hơn các cam kết của mình với khách hàng, đối tác; đặc biệt là các cam kết về chất lượng – dịch vụ và tiến độ thực hiện.

NHÂN

  • Nhân viên: Tài sản của ATTO chính là từng thành viên của công ty. ATTO có nguyên tắc tôn trọng và khuyến khích tài năng của mỗi người, chọn đúng người, giao đúng việc và bao giờ cũng cố gắng làm cho mọi người có thể cống hiến hết khả năng của mình, ATTO luôn tin tưởng ở nhân viên và để cho họ phát triển tài năng. Đó chính là nguồn sinh lực của ATTO!

TÂM

  • ATTO đặt chữ TÂM là một trong những nền tảng quan trọng của việc kinh doanh. Chúng ta tôn trọng pháp luật và duy trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội ở tiêu chuẩn cao nhất.
  • ATTO coi trọng khách hàng và luôn lấy khách hàng làm trung tâm, đặt lợi ích và mong muốn của khách hàng lên hàng đầu; nỗ lực mang đến cho khách hàng những dịch vụ hoàn hảo nhất; coi sự hài lòng của khách hàng là thước đo thành công.
  • ATTO chăm sóc khách hàng bằng sự tự nguyện; hiểu rõ sứ mệnh phục vụ và chỉ đảm nhận nhiệm vụ khi có đủ khả năng.