Người khuyết tật là người có một hay nhiều khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần khiến họ không có khả năng thực hiện các hoạt động, sinh hoạt hàng ngày.

Để hỗ trợ họ trong cuộc sống, Chính phủ Nhật Bản đã xây dựng chính sách phúc lợi riêng biệt dành cho người khuyết tật và trẻ em khuyết tật.

Tuy nhiên, để hưởng chế độ phúc lợi này, bạn cần có 1 trong các loại giấy chứng nhận dưới đây để chứng minh mình là người khuyết tật.

CÁC LOẠI GIẤY CHỨNG NHẬN

A. Giấy chứng nhận khuyết tật thể chất

Một người có khuyết tật thể chất vĩnh viễn đủ điều kiện để được chứng nhận khuyết tật thể chất. Giấy chứng nhận này được phân loại theo mức độ khuyết tật, từ loại 1 (nặng) đến loại 6 (nhẹ).

Nếu có giấy chứng nhận này, người khuyết tật sẽ được hưởng các chương trình miễn thuế, giảm giá giao thông công cộng và các chương trình có sẵn khác.

B. Giấy chứng nhận phục hồi chức năng

Nếu bạn là người có khuyết tật trí tuệ, bạn sẽ đủ điều kiện để đăng ký chứng nhận này. Nó được phân loại theo mức độ khuyết tật từ loại A (nặng) đến loại B (khác).

Giống như giấy chứng nhận khuyết tật thể chất, Miễn thuế, giảm giá giao thông công cộng và các chương trình có sẵn khác sẽ được áp dụng đối với bất cứ ai có giấy chứng nhận này.

C. Giấy chứng nhận khuyết tật tâm thần

Nếu bạn là người có cuộc sống hàng ngày hoặc đời sống xã hội bị hạn chế do rối loạn tâm thần thì hãy nhận chứng nhận này. Nó được phân loại theo mức độ khuyết tật từ loại 1 đến loại 3.

Giống như 2 giấy chứng nhận trên, nếu bạn có trong tay giấy chứng nhận này bạn sẽ được hưởng các chính sách miễn thuế, giảm giá giao thông công cộng và các chương trình có sẵn khác.

CÁC PHÚC LỢI – DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH DÀNH CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Chính phủ Nhật Bản cũng đã đưa ra một loạt các dịch vụ có sẵn để hỗ trợ cuộc sống hàng ngày và đời sống xã hội của người khuyết tật. Trong đó, chăm sóc điều dưỡng và hỗ trợ đào tạo là hai ví dụ điển hình.

Bạn có thể tham khảo thông tin chi tiết các dịch vụ đặc biệt khác dành riêng cho người khuyết tật ở Văn phòng chính quyền địa phương nơi bạn sinh sống.

Đặc biệt, đối với TRẺ EM BỊ KHUYẾT TẬT, bên cạnh việc nhận trợ cấp nuôi dưỡng thì các em nhỏ cũng hưởng các dịch vụ khác nhau cho trẻ em khuyết tật, bao gồm hỗ trợ phát triển và chăm sóc điều dưỡng cho trẻ em đó luôn có sẵn.