PHÚC LỢI DÀNH CHO TRẺ EM

PHÚC LỢI TRẺ EM

6-1 Trợ cấp trẻ em:

Là khoản trợ cấp dành cho trẻ em, được đưa ra để đảm bảo môi trường gia đình ổn định và sự phát triển lành mạnh của trẻ em.
(1) Điều kiện nhận trợ cấp:
Hộ gia đình nuôi một đứa trẻ cho đến khi tới ngày 31 tháng 3 đầu tiên sau sinh nhật lần thứ 15 của đứa trẻ.

Mức trợ cấp từ 10.000 – 15.000 yên, được quy định cụ thể trong quy định theo từng giai đoạn phát triển của trẻ

6-2 Trợ cấp nuôi dưỡng trẻ em:

Đây là trợ cấp dành cho trẻ được nuôi dưỡng trong gia đình bố mẹ đơn thân hoặc trong tình trạng tương tự.

Đối tượng nhận trợ cấp là người nuôi dưỡng (bố, mẹ hoặc ông bà) làm giám hộ cho trẻ dưới 18 tuổi ( cho đến ngày 31/3 đầu tiên năm trẻ tròn 18 tuổi).Trong trường hợp gặp tổn hại, sẽ kéo dài đến dưới 20 tuổi)

Năm 2019,Số tiền trợ cấp trẻ em sẽ tùy theo mức thu nhập năm trước của người được nhận trợ cấp theo mức khác nhau. Trẻ đầu tiên sẽ được nhận trợ cấp từ 10.120 yên – 42.910 yên/tháng, Trẻ thứ hai sẽ được nhận thêm từ 5070 – 10.140 yên/tháng, Trẻ thứ ba sẽ được nhận thêm từ 3.040 – 6.080 yên/tháng.

Thêm vào đó, Mức trợ cấp sẽ thay đổi theo từng năm. Đối với những người có mức thu nhập của năm trước cao hơn mức cố định sẽ không được hưởng trợ cấp. Thông tin cụ thể bạn hãy trao đổi với chính quyền địa phương nơi bạn sinh sống.

6-3 Trợ cấp nuôi dưỡng trẻ em đặc biệt:

Đây là trợ cấp dành cho người thân (Bố mẹ,..) đang nuôi dưỡng trẻ em dưới 20 tuổi gặp tổn hại về tinh thần hay có khuyết tật trên cơ thể.

Năm 2019, Mức trợ cấp cho mỗi trẻ có tổn hại tương đương mức tổn thương cơ bản cấp 1  52.200 yên/ tháng và 34.770 yên/ tháng cho trẻ có tổn hại tương đương mức tổn thương cơ bản cấp 2. Đối với những người có mức thu nhập của năm trước cao hơn mức quy định đã đề ra sẽ không được hưởng trợ cấp.Thêm vào đó, Mức trợ cấp sẽ thay đổi theo từng năm.Thông tin cụ thể bạn hãy trao đổi với chính quyền địa phương nơi bạn sinh sống.

6-4 Trợ cấp phúc lợi trẻ em khuyến tật

Đây là trợ cấp dành cho các đối tượng dưới 20 tuổi trong tình trạng cần có sự chăm sóc hỗ trợ trong cuộc sống hàng ngày do gặp chấn thương về tinh thần hoặc khuyết tật trên cơ thể.

Năm 2019, Số tiền trợ cấp cho mỗi 1 đối tượng là 14790 yên/ tháng. Đối với những người được hưởng trợ cấp,nếu có mức thu nhập của năm trước cao hơn mức quy định đã đề ra sẽ không được hưởng trợ cấp này. Thêm vào đó, Mức trợ cấp sẽ thay đổi theo từng năm.

Thông tin cụ thể bạn hãy trao đổi với chính quyền địa phương nơi bạn sinh sống.

6-5 Các dịch vụ hành chính dành cho các trẻ em khuyết tật

Bạn có thể sử dụng các loại hình dịch vụ dành cho trẻ em khuyết tật. Có các loại hình dịch vụ như hỗ trợ phát triển phục hồi cho trẻ khuyết tật, chăm sóc y tế,…Thông tin cụ thể bạn hãy trao đổi với chính quyền địa phương nơi bạn sinh sống.