BỊ THÔI VIỆC MÙA DỊCH CÓ BỊ CẮT VISA?

Các bạn kỹ sư, phiên dịch đang có visa lao động tại Nhật: do ảnh hưởng của Virus Corona, công ty của bạn bị phá sản hoặc thu hẹp mô hình kinh doanh, vì vậy cho các bạn nghỉ việc, giảm giờ làm, hoặc cho tạm nghỉ…

Cụ thể các bạn thuộc đối tượng dưới đây

(1)雇用先から解雇又は雇止めの通知を受けた方で就職活動を希望す
る方 Bị sa thải và đang tìm việc mới
(2)雇用先から待機を命じられた方で復職を希望する方 Bị yêu cầu ở nhà chờ đợi không được đi làm, có nguyện vọng muốn quay lại đi làm
(3)雇用先から勤務日数・勤務時間の短縮を命じられた方で,引き続
き稼働を希望する方 Bị yêu cầu cắt giảm giờ làm, có nguyện vọng làm thêm để tăng thu nhập

1- Đối với các bạn bị mất việc, bị cho thôi việc: Cục XNC không cắt tư cách lưu trú của bạn. Trong thời gian tìm việc mới, bạn được phép ở Nhật cho tới khi hết hạn visa.

Theo quy định, trong vòng 3 tháng từ khi nghỉ việc ở công ty cũ, bạn cần phải chuyển qua công ty mới nếu không sẽ bị cắt visa. Tuy nhiên, tình hình hiện tại cục XNC đã lới lỏng chính sách, tạo điều kiện cho các bạn bị mất việc do virus Corona.

2- Các bạn thuộc đối tượng (1), (2), (3) ở trên, các bạn có thể xin giấy “Hoạt động ngoài tư cách lưu trú 資格外活動” mà các bạn hay thường gọi là chứng nhận đi làm 28 tiếng.

  • Thời gian: 6 tháng kể từ khi nhận chứng nhận hoặc cho tới khi hết hạn visa.
  • Bạn có thể làm việc baito bình thường, nhưng không được quá 28 tiếng/tuần.

3- Nếu tình trạng tìm việc kéo dài, hết hạn visa mà bạn không thể tìm được công việc làm đúng tư cách lưu trú, cục XNC đã cho phép các bạn có thể chuyển sang tư cách lưu trú mới “Tư cách lưu trú đặc biệt 特定活動” để tìm việc.

  • Thời hạn: 6 tháng. Những người phụ thuộc (Vợ, con) cũng sẽ được gia hạn visa gia đình như bình thường.
  • Trong thời gian của visa mới này, nếu như bạn tìm được việc mới thích hợp có thể chuyển lại qua visa lao động.
  • Sau thời gian 6 tháng, nếu tình hình dịch bệnh vẫn ảnh hưởng tới thị trường tuyển dụng, bạn có thể sẽ được tiếp tục gia hạn visa “Tư cách lưu trú đặc biệt 特定活動” để tìm việc và “Hoạt động ngoài tư cách lưu trú 資格外活” để đi làm thêm.

LƯU Ý:

  • Các bạn phải xin được giấy cho thôi việc từ xí nghiệp(解雇・退職証明書), cụ thể lý do DO XÍ NGHIỆP PHÁ SẢN HOẶC THU NHỎ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH会社都合(雇用先の倒産や業務縮小等) chứ không phải do các bạn xin nghỉ việc(自己都合) nhé. Các bạn nào đã nghỉ việc trước đó với lý do các nhân sẽ không thuộc đối tượng này.
  • Ngoài ra, các bạn bị tạm thời nghỉ việc, hoặc giảm giờ làm, bạn cần phải nhận được giấy đồng ý cho phép làm thêm từ xí nghiệp. 資格外活動を行うことについての同意を得て ください.
  • Đối với các bạn đã chuyển qua visa “Tư cách lưu trú đặc biệt 特定活動” , sau khi tìm được xí nghiệp mới phải nhanh chóng xin lại qua visa lao động.

Form xin “Hoạt động ngoài tư cách lưu trú 資格外活” để đi làm thêm

LINK DOWN FORM

Japanvisa-Tư vấn visa số 1 tại Nhật

Nguồn: Cục XNC