Kinh tế Nhật bản thiệt hại 5,5 tỉ đô vì dịch Covid-19

Theo chuyên gia kinh tế từ Viện Nghiên Cứu Dai-ichi, thì họ đã sử dụng dữ liệu từ trận động đất vào tháng 3 năm 2011 tại Nhật Bản và cho thấy mức tiêu thụ của các hộ gia đình giảm cực sâu, tương đương đã giảm hơn 2,2 nghìn tỷ yên chỉ trong nửa năm khi xảy ra khủng hoảng thiên tai này.

Và dựa vào dữ liệu trên, họ có thể dự đoán trong khủng hoảng lần này, dự kiến ​​giá sẽ khiến mức độ tiệu thụ trên thị trường nội địa giảm 2,3 nghìn tỷ yên. Ngoài ra, các chuyên gia kinh tế còn ước tính rằng sẽ mất thêm 3,3 nghìn tỷ yên, nếu từ giờ đến tháng 6 năm nay nếu số lượng khách du lịch nước ngoài tiếp tục giảm.

Và nếu tính luôn cả trường hợp Olympic phải dừng thì tổng số tiền nền kinh tế Nhật Bản phải mất lên đến con số 5,9 nghìn tỷ yên!

Tương đương 55 TỶ ĐÔ đấy! (Việt Nam một năm có mỗi 225 TỶ)

GDP của Nhật Bản hiện nay ở mức 500 nghìn tỷ yên (4872 tỷ đô), có nghĩa là sẽ giảm tương đương khoảng giao động 1% GDP. Như vậy thì cũng đủ chắc chắn rằng năm 2020 sẽ là tăng trưởng âm.

Cách tính trên chỉ là là sự sụt giảm trong tiêu dùng trong nước và từ khách nước ngoài. Và sự việc có thể còn tệ hơn nữa, nếu nền kinh tế thế giới tiếp tục suy giảm, dẫn đến xuất khẩu sẽ giảm, gây ra hậu quả thậm chí còn có tác động tiêu cực hơn.