Thông báo về việc nộp xin Visa sang Nhật Bản

Từ ngày 3/9 các bạn đã có COE sẽ không trực tiếp đi nộp xin visa trên đại sứ quán Nhật Bản mà phải nộp tại 15 đại lý ủy thác của Đại sứ quán.

Hôm nay(4/9) rất nhiều bạn đã mang COE đến đại sứ quán nhưng không trực tiếp nộp được hồ sơ xin VISA – được yêu cầu phải tới 15 đại lý uỷ thác của đại sứ quán nộp trong trường hợp visa 3-5 năm.

Cập nhật thêm: các bạn có COE từ 1 năm trở lên cũng bị yêu cầu nộp tại 15 đại lý uỷ thác.
– Thông tin do khách hàng đi nộp thực tế cung cấp-

Chi tiết thông báo:

Thông báo về việc xin cấp visa – Đối với việc xin cấp visa thông qua Đại lý ủy thác dành cho các trường hợp có Giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú (COE)
Từ ngày 03/09/2018 (Thứ hai), Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam quyết định thay đổi một phần việc xin cấp visa và phương thức tiếp nhận hồ sơ thông qua Đại lý ủy thác nghiệp vụ visa của Đại Sứ Quán Nhật Bản đối với trường hợp xin cấp visa có Giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú (COE).
Đề nghị người xin cấp visa thuộc trường hợp tương ứng hãy tham khảo nội dung dưới đây và tiến hành thủ tục xin cấp visa.

1.Thời gian bắt đầu: từ ngày 03/09/2018 (Thứ hai) trở đi

2. Đối tượng: Người có Giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú (COE)

3. Đại lý ủy thác chỉ định:15 công ty (Chi tiết xem tại đây

http://www.vn.emb-japan.go.jp/files/000253254.pdf)
* Tuy nhiên, đối với các trường hợp xin cấp visa theo đoàn của các Công ty tư vấn du học và Công ty phái cử Thực tập sinh kỹ năng được Chính phủ Việt Nam cấp phép cũng như các công ty xin visa theo đoàn cho công nhân viên của công ty mình thì vẫn tiếp nhận như trước đây.

4. Thời gian xử lý tiêu chuẩn:05 ngày làm việc

Nguồn: ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT TẠI VIỆT NAM