Ngay cả các không gian làm việc chung cũng sẽ có thể xin được Visa !

Việc xin visa quản lý kinh doanh tại Nhật Bản đang dần trở nên dễ dàng hơn.

Từ trước tới nay, để đăng kí xin Visa, việc sở hữu một trụ sở làm việc là một yếu tố cần thiết. Tuy nhiên,  bây giờ, ngay cả những văn phòng sử dụng không gian làm việc chung cũng có thể đăng kí xin visa.

Bên cạnh đó, các Start-up và văn phòng không gian làm việc chung cũng có thể xin được VISA

Nhờ vậy, việc phải bỏ số tiền lớn để tri trả cho việc thuê mượn một trụ sở làm việc hay việc đảm bảo người bảo lãnh là người Nhạt sẽ trở nên không cần thiết.

Ngoài ra, Nhật Bản cũng đang xem xét có thể đưa vào hoạt động một loại visa mới với tên gọi là “VISA chuẩn bị cho việc xây dựng công ty”