Làm việc trái ngành cũng có thể nhận được tư cách lao động

Một dự thảo hoàn toàn mới đang được chính phủ Nhật Bản xây dựng.

Chỉ cần tốt nghiệp cấp bậc đại học và cao học tại Nhật Bản và đang làm việc tại Nhật Bản với mức thu nhập năm trên 300 Man, giờ đây bạn sẽ có cơ hội được cấp tư cách lao động. Một điều kiện đi kèm là công việc đang làm có sử dụng tiếng Nhật, bất kể vị trí hay loại hình công việc.

Từ trước tới nay, yêu cầu bắt buộc để nhận tư cách lao động là công việc đang làm phải liên quan đến ngành học tại đại học. Chính phủ Nhật Bản mong muốn với chính sách mới này, sẽ có nhiều hơn lượng du học sinh ở lại Nhật làm việc.

Ngoài ra, người lao động làm trong những ngành liên quan đến văn hóa Nhật Bản ( ví dụ như Anime hay ẩm thực Nhật Bản) cũng có cơ hội nhận được tư cách lao động với điều kiện là chuyên ngành làm việc phải được đào tạo tại các trường chuyên môn, trường nghề của Nhật Bản.

Với dự thảo này, thì việc tuyển dụng các du học sinh nước ngoài làm việc tại Nhật Bản được dự đoán sẽ bùng nổ trong thời gian tới.