Nhật Bản siết chặt quản lí nhập khẩu và hành lý.

Từ ngày 1/10, Bộ Nông Lâm Thủy Sản Nhật Bản sẽ siết chặt hơn việc mang thực vật vào Nhật Bản. Các loại thực vật nhập vào Nhật Bản đều cần chứng nhận không có côn trùng gây bệnh bám vào từ cơ quan chức năng của nước sở tại và mang đi kiểm dịch nhập khẩu.

Nếu bạn mang theo thực vật của Việt Nam vào Nhật không có chứng nhận thì sẽ bị tiêu hủy ngay lập tức, một số trường hợp vi phạm mang thực vật vào Nhật Bản không có chứng nhận hoặc không đem đi kiểm dịch sẽ bị phạt tù tối đa 3 năm hoặc phạt tối đa 100 vạn yên.

Nguồn: Trạm bảo vệ thực vật Nhật Bản