Visa vợ chồng con người vĩnh trú

Ⅰ. KHÁI QUÁT VỀ VISA

Loại visa này áp dụng cho những đối tượng là vợ chồng và con của người vĩnh trú tại Nhật Bản hoặc người vĩnh trú đặc biệt.

Ⅱ. QUY TRÌNH XIN VISA

Bước 1: Xác minh nội dung công việc sẽ làm tại Nhật Bản có phù hợp để xin visa
Để xác minh ngành nghề có phù hợp hay không, các bạn hãy gửi thông tin ngành nghề tới văn phòng luật sư để được tư vấn.
Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ
  1. Trường hợp người xin là vợ/ chồng của người vĩnh trú
– Các giấy tờ xác minh mối quan hệ vợ chồng giữa người xin visa và người vĩnh trú
– Bản sao giấy xác nhận đăng ký của người vĩnh trú hoặc hộ chiếu
– Các giấy tờ xác minh nghề nghiệp và thu nhập của người vĩnh trú
– Thư bảo lãnh của người vĩnh trú
– Đơn xin visa (Mẫu đơn tại đây)
  1. Trường hợp người xin là con của người vĩnh trú
-Giấy khai sinh của người xin visa cùng các Giấy tờ chứng minh mối quan hệ cha (mẹ) – con với người vĩnh trú
-Bản sao giấy xác nhận đăng ký của người vĩnh trú hoặc hộ chiếu
-Các Giấy tờ xác minh nghề nghiệp và thu nhập của người vĩnh trú
-Thư bảo lãnh của người vĩnh trú hoặc của một người khác đang sinh sống tại Nhật Bản
-Đơn xin visa (Mẫu đơn tại đây)
Bước 3: Nộp đơn xin giấy xác nhận đủ điều kiện cấp thị thực visa
– Giấy xác nhận đủ điều kiện cấp thị thực (viết tắt là COE) là một tài liệu được cấp bởi cơ quan nhập cư Nhật Bản. Giấy này xác nhận rằng người xin visa có đủ điều kiện để thực hiện những công việc cụ thể tại Nhật Bản
– Đơn xin giấy xác nhận đủ điều kiện cấp thị thực phải được nộp trực tiếp tại cục xuất nhập cảnh theo vùng tại Nhật Bản. Đơn này không thể nộp qua thư hay tại các sứ quán ngoài lãnh thổ Nhật Bản.
– Người bảo lãnh hoặc luật sư có thể đại diện cho người xin visa đi nộp hồ sơ.
Bước 4: Đợi chấp thuận xác nhận đủ điều kiện cấp thị thực visa (COE)
– Thời gian xử lý xác nhận đủ điều kiện cấp thị thực visa kỹ thuật thường khoảng từ 1-3 tháng.
– Ngay khi được chấp thuận, cục xuất nhập cảnh sẽ gửi kết quả tới văn phòng luật sư hoặc người bảo lãnh tại Nhật Bản (Địa chỉ người đại diện đi nộp hồ sơ)
Bước 5: Xin thị thực (SOR) và nhận thẻ cư trú (IC)
 Xin thị thực: người xin visa có thể đổi theo 2 cách sau:
 *Xin cấp thị thực tại đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Nhật bản ở nước ngoài
Sau khi nhận được COE, cần phải nộp giấy tờ cần thiết để xin thị thực tại đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Nhật bản tại nước ngoài.
Thời gian đợi kết quả thường là 1 tuần
    *Xin cấp thị thực tại cục xuất nhập cảnh Nhật Bản
Trong một số trường hợp người xin visa đang ở Nhật Bản ngắn hạn sẽ nộp đơn xin thị thực dưới dạng chuyển đổi trực tiếp từ COE sang SOR tại cục xuất nhập cảnh tại Nhật.
Thời gian chuyển đổi có thể kéo dài khoảng 2 tuần. Trong khoảng thời gian đó, người xin visa sẽ không thể xuất cảnh khỏi Nhật Bản
Thẻ cư trú tại Nhật Bản
– Đối với đối tượng nhập cảnh: Sẽ được nhận thẻ cư trú tại sân bay khi nhập cảnh vào Nhật Bản.
– Đối với đối tượng đổi COE sang SOR tại Nhật: Sẽ được nhận thẻ cư trú trực tiếp tại cục xuất nhập cảnh tại Nhật Bản.
– Thẻ này là thẻ xác minh thân thế chính thức đi kèm một con chip IC. Thẻ cư trú bao gồm thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, ngày sinh, tình trạng cư trú (như trên đây là tư cách lưu trú lao động tay nghề), thời gian cư trú, …
*Thẻ này cần được mang trong người suốt thời gian tại Nhật Bản*