Visa vợ chồng con người Nhật

Ⅰ.KHÁI QUÁT VỀ VISA

・Loại visa này dành cho vợ/ chồng/ con (hoặc con nuôi) của người có quốc tịch Nhật Bản.
・Được hưởng mọi quyền lợi như người Nhật. Không giới hạn thời gian làm việc, loại hình công việc (nhân viên chính thức, không quan trọng ngành nghề bằng cấp, làm nhiều công việc làm thêm, mở công ty kinh doanh…)
・Đây là loại visa có thời hạn: 6 tháng, 1 năm, 3 năm và 5 năm. Dựa vào từng trường hợp/ điều kiện của người xin visa mà cục xuất nhập cảnh sẽ xét và cho thời gian bao lâu. Thường thì năm đầu tiên khi xin sẽ được 1 năm.

Ⅱ.QUY TRÌNH XIN VISA

  • Bước 1:Xác minh điều kiện người xin visa
– Là vợ/ chồng người có quốc tịch Nhật Bản
– Là con đẻ hoặc con nuôi người có quốc tịch Nhật Bản
  • Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ
+Trường hợp người xin là vợ/ chồng của người có quốc tịch Nhật Bản
– Các giấy tờ xác minh người xin visa là vợ hoặc chồng của người có quốc tịch Nhật và một bản sao thẻ cư trú của người vợ hoặc chồng đó
– Các giấy tờ xác minh nghề nghiệp và thu nhập của người xin visa hoặc người vợ/ chồng
– Thư bảo lãnh của 1 người đang sinh sống tại Nhật Bản
– Đơn xin visa (Mẫu đơn tại đây)
 +Trường hợp người xin là con đẻ hoặc con nuôi của người có quốc tịch Nhật Bản
1 bản sao các giấy tờ sau:
– Đăng ký gia đình của người có quốc tịch Nhật Bản
– Giấy khai sinh của người nước ngoài có liên quan
– Các giấy tờ khác xác minh mối quan hệ cha – con giữa 2 người
– Các giấy tờ xác minh nghề nghiệp và thu nhập của người xin hoặc của bố hoặc của mẹ
– Thư bảo lãnh của người Nhật Bản có liên quan hoặc người khác sống ở Nhật Bản
– Đơn xin visa (Mẫu đơn tại đây)
  • Bước 3: Nộp đơn xin giấy xác nhận đủ điều kiện cấp thị thực visa
– Giấy xác nhận đủ điều kiện cấp thị thực (viết tắt là COE) là một tài liệu được cấp bởi cơ quan nhập cư Nhật Bản. Giấy này xác nhận rằng người xin visa có đủ điều kiện để thực hiện những công việc cụ thể tại Nhật Bản
– Đơn xin giấy xác nhận đủ điều kiện cấp thị thực phải được nộp trực tiếp tại cục xuất nhập cảnh theo vùng tại Nhật Bản.Đơn này không thể nộp qua thư hay tại các sứ quán ngoài lãnh thổ Nhật Bản.
– Người bảo lãnh hoặc luật sư có thể đại diện cho người xin visa đi nộp hồ sơ.
  • Bước 4: Đợi chấp thuận xác nhận đủ điều kiện cấp thị thực visa (COE)
– Thời gian xử lý xác nhận đủ điều kiện cấp thị thực visa kỹ thuật thường khoảng từ 1-3 tháng.
– Ngay khi được chấp thuận, cục xuất nhập cảnh sẽ gửi kết quả tới văn phòng luật sư hoặc người bảo lãnh tại Nhật Bản (Địa chỉ người đại diện đi nộp hồ sơ)
  • Bước 5: Xin thị thực (SOR) và nhận thẻ cư trú (IC)
Xin thị thực: người xin visa có thể đổi theo 2 cách sau:
*Xin cấp thị thực tại đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Nhật bản ở nước ngoài
・Sau khi nhận được COE, cần phải nộp giấy tờ cần thiết để xin thị thực tại đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Nhật bản tại nước ngoài.
・Thời gian đợi kết quả thường là 1 tuần.
 *Xin cấp thị thực tại cục xuất nhập cảnh Nhật Bản
・Trong một số trường hợp người xin visa đang ở Nhật Bản ngắn hạn sẽ nộp đơn xin thị thực dưới dạng chuyển đổi trực tiếp từ COE sang SOR tại cục xuất nhập cảnh tại Nhật.
・Thời gian chuyển đổi có thể kéo dài khoảng 2 tuần. Trong khoảng thời gian đó, người xin visa sẽ không thể xuất cảnh khỏi Nhật Bản
 Thẻ cư trú tại Nhật Bản
・Đối với đối tượng nhập cảnh: Sẽ được nhận thẻ cư trú tại sân bay khi nhập cảnh vào Nhật Bản.
・Đối với đối tượng đổi COE sang SOR tại Nhật: Sẽ được nhận thẻ cư trú trực tiếp tại cục xuất nhập cảnh tại Nhật Bản.
Thẻ này là thẻ xác minh thân thế chính thức đi kèm một con chip IC. Thẻ cư trú bao gồm thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, ngày sinh, tình trạng cư trú (như trên đây là tư cách lưu trú lao động tay nghề), thời gian cư trú, …
*Thẻ này cần được mang trong người suốt thời gian tại Nhật Bản*