Cẩn thận với sửa đổi luật nhập cư!

  1. Các chế tài tước tư cách lưu trú đang được đẩy mạnh ( Luật bổ sung năm 2016)
  • Trường hợp không hoạt động theo như tư cách lưu trú ( Ví dụ như việc không tới trường ) mà thay vào đó làm hoặc dự định làm công việc khác, rất có khả năng bạn sẽ bị tước mất tư cách lưu trú tại Nhật Bản
  • Trước đây, nếu sau 3 tháng không hoạt động việc tước tư cách lưu trú mới diễn ra thì từ nay, từ nay chỉ cần sau duy nhất 1 tháng thôi, nếu vẫn đang lưu trú nhưng làm hoặc dự định tiến hành những hoạt động khác, bạn sẽ bị đưa vào vòng xem xét và có nguy cơ bị tước mất tư cách lưu trú
2. Chế tài xử phạt đối với việc lưu trú quá hạn.
① Nếu lưu trú quá hạn, chế tài xử phạt sẽ là “phạt cải tạo dưới 3 năm – hoặc có thể bị bỏ tù – hoặc bị phạt hành chính lên tới 300 man ). Trước đây, hình phạt chỉ dừng ở mức phạt 30 Man, nhưng giờ đây con số đã lên tới 300 man!
②  Thêm vào đó, sau khi bị trục xuất bắt buộc, trong vòng ít nhất 5 năm bạn sẽ bị cấm nhập cảnh tại Nhật. Đối với những người tái phạm ( người vi phạm trên 1 lần) thì thời hạn sẽ thành 10 năm. Trước đây, thời hạn cấm nhập cảnh đối với những người tái phạm chỉ là 5 năm, nhưng nay đã lên tới 10 năm.
3.Với những chủ doanh nghiêp tiếp tay cho lao động làm việc bất hợp pháp
Đối với những chủ doanh nghiệp tiếp tay cho những lao động ngoại quốc không có tư cách lưu trú để làm việc có thể sẽ bị xử lí bằng hình thức phạt cải tạo dưới 3 năm – hoặc bị bỏ tù- hoặc bị phạt tiền 300 Man.
Trước đây, mức phạt tiền chỉ là 200 Man, thì bây giờ đã nâng lên thành 300 Man.