Visa học hỏi văn hóa Nhật Bản

Ⅰ.KHÁI QUÁT VỀ VISA

-Visa Hoạt động Văn hoá dành cho Người nộp đơn muốn học văn hoá, nghệ thuật hoặc kỹ năng Nhật Bản. Đây là một visa áp dụng cho nhiều đối tượng mà có thể bao gồm nghiên cứu về những lĩnh vực thuộc văn hóa Nhật như Taiko (tiếng trống của người Nhật), Ikebana (sắp xếp hoa Nhật Bản), trà đạo, judo, aikido, v.v …
-Visa này là loại visa không được làm việc toàn thời gian, và tham gia vào những hoạt động phi lợi nhuận.

Ⅱ.QUY TRÌNH XIN VISA

*Bước 1: Xác minh điều kiện của người xin visa
– Các hoạt động học thuật hoặc nghệ thuật không mang lại thu nhập.
– Các hoạt động nhằm nghiên cứu cụ thể về văn hoá hoặc nghệ thuật Nhật Bản.
– Các hoạt động nhằm mục đích học tập và tiếp thu văn hoá nghệ thuật Nhật Bản dưới sự chỉ dẫn của chuyên gia.Để hiểu rõ hơn về điều kiện của người xin visa hãy liên hệ tới văn phòng luật ATTO
*Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ
– Trường hợp người nộp đơn sẽ tham gia các hoạt động học thuật hoặc nghệ thuật hoặc học văn hoá hoặc nghệ thuật Nhật Bản:
– Tài liệu phác thảo các hoạt động và thời gian tham gia hoạt động.
– Giấy xác nhận nghề nghiệp của người nộp đơn (học tập, chuyên nghiệp, v.v.)
– Giấy xác nhận rằng khả năng tài chính trong quá trình tham gia hoạt động học hỏi văn hóa ở Nhật Bản.
– Đơn xin visa (Mẫu đơn tại đây).
– Trong trường hợp người nộp đơn dự định học văn hoá hoặc nghệ thuật Nhật Bản dưới sự hướng dẫn của chuyên gia thì cần có thêm tài liệu thể hiện sự nghiệp và thành tựu của chuyên gia.
*Bước 3: Nộp đơn xin giấy xác nhận đủ điều kiện cấp thị thực visa
– Giấy xác nhận đủ điều kiện cấp thị thực (viết tắt là COE) là một tài liệu được cấp bởi cơ quan nhập cư Nhật Bản. Giấy này xác nhận rằng người xin visa có đủ điều kiện để thực hiện những công việc cụ thể tại Nhật Bản – trong trường hợp này là các công việc liên quan công việc được đăng ký tại visa
– Đơn xin giấy xác nhận đủ điều kiện cấp thị thực phải được nộp trực tiếp tại cục xuất nhập cảnh theo vùng tại Nhật Bản. Đơn này không thể nộp qua thư hay tại các sứ quán ngoài lãnh thổ Nhật Bản.
– Cơ quan tiếp nhận  hoặc luật sư có thể đại diện cho người xin visa đi nộp hồ sơ.
*Bước 4: Đợi chấp thuận xác nhận đủ điều kiện cấp thị thực visa (COE)
– Thời gian xử lý xác nhận đủ điều kiện cấp thị thực visa kỹ thuật thường khoảng từ 1-3 tháng.
– Ngay khi được chấp thuận, cục xuất nhập cảnh sẽ gửi kết quả tới văn phòng luật sư hoặc cơ quan tiếp nhận tại Nhật Bản (Địa chỉ người đại diện đi nộp hồ sơ)
*Bước 5: Xin thị thực (SOR) và nhận thẻ cư trú (IC)
Xin thị thực: người xin visa có thể đổi theo 2 cách sau:
Xin cấp thị thực tại đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Nhật bản ở nước ngoài
– Sau khi nhận được COE, cần phải nộp giấy tờ cần thiết để xin thị thực tại đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Nhật bản tại nước ngoài.
– Thời gian đợi kết quả thường là 1 tuần.
Xin cấp thị thực tại cục xuất nhập cảnh Nhật Bản
– Trong một số trường hợp người xin visa đang ở Nhật Bản ngắn hạn sẽ nộp đơn xin thị thực dưới dạng chuyển đổi trực tiếp từ COE sang SOR tại cục xuất nhập cảnh tại Nhật.
– Thời gian chuyển đổi có thể kéo dài khoảng 2 tuần. Trong khoảng thời gian đó, người xin visa sẽ không thể xuất cảnh khỏi Nhật Bản
Thẻ cư trú tại Nhật Bản
– Đối với đối tượng nhập cảnh: Sẽ được nhận thẻ cư trú tại sân bay khi nhập cảnh vào Nhật Bản.
– Đối với đối tượng đổi COE sang SOR tại Nhật: Sẽ được nhận thẻ cư trú trực tiếp tại cục xuất nhập cảnh tại Nhật Bản.
– Thẻ này là thẻ xác minh thân thế chính thức đi kèm một con chip IC. Thẻ cư trú bao gồm thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, ngày sinh, tình trạng cư trú (như trên đây là tư cách lưu trú lao động tay nghề), thời gian cư trú, …
*Thẻ này cần được mang trong người suốt thời gian tại Nhật Bản*