Học tập tại Nhật

 

Ⅰ.KHÁT QUÁT VỀ VISA

Visa du học Nhật Bản được chia ra làm các loại sau:

 • Visa học trường tiếng: 1 năm, 1 năm 3 tháng, 2 năm 3 tháng. 
 • Visa học trường chuyên môn, Đại học hoặc sau Đại học: 1 năm hoặc 2 năm,sau đó sẽ được gia hạn đến tận khi tốt nghiệp.

Ⅱ.QUY TRÌNH XIN VISA

*Bước 1: Xác minh điều kiện người xin visa

 1. Các yêu cầu áp dụng cho từng loại hình cơ sở giáo dục và đối tượng nghiên cứu. Người nộp đơn phải có kế hoạch học tập tại một trong các cơ sở sau đây:
 • Trường đại học.
 • Một trường dạy nghề.
 • Một cơ sở giáo dục được chỉ định để chuẩn bị cho những người có 12 năm học ngoại ngữ để vào một trường đại học Nhật Bản.
 • Một trường đại học công nghệ.
 1. Người nộp đơn phải có đủ khả năng để chi trả trong khi ở Nhật.
 2. Trong trường hợp người nộp đơn tham dự các khóa học như là một nghiên cứu sinh hoặc sẽ học các khóa học kiểm toán, thì bạn phải được ghi danh theo học và phải kiểm tra ít nhất 10 giờ mỗi tuần.
 3. Trường hợp người nộp đơn dự định đăng ký học chuyên sâu (ngoài khóa học dành riêng cho việc học tiếng Nhật) tại trường dạy nghề, thì phải đủ hai điều kiện sau:
 • Người nộp đơn phải chứng minh được khả năng tiếng Nhật.
 • Trường dạy nghề phải có một cố vấn viên toàn thời gian.
 1. Trường hợp người nộp đơn học tiếng Nhật tại trường dạy nghề, cơ quan có liên quan phải được Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ định.
 2. Trường hợp người nộp đơn có kế hoạch học tập tại một cơ sở giáo dục chuyên về chuẩn bị cho những người có 12 năm học ở nước ngoài nhập học vào một trường đại học Nhật Bản, thì cơ quan này phải được Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ định

*Bước 2: Xác minh nội dung công việc sẽ làm tại Nhật Bản có phù hợp để xin visa

 1. Nhận học tại trường cao đẳng hoặc cơ sở giáo dục tương đương.
 2. Thực hiện các khoá học chuyên môn tại các trường dạy nghề cao cấp.
 3. Tham dự vào các cơ sở giáo dục được chỉ định để chuẩn bị cho những người đã hoàn thành 12 năm học để vào học một trường cao đẳng, hoặc một trường cao đẳng công nghệ ở Nhật Bản.

*Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ

 1. Giấy chứng nhận nhập học của cơ sở giáo dục tại Nhật Bản
 2. Trường hợp người nộp đơn có ý định học như một nghiên cứu sinh hoặc theo khóa học kiểm toán, cần các giấy tờ của tổ chức giáo dục để xác thực nội dung của cuộc nghiên cứu hoặc các môn học về kiểm toán và số lớp học.
 3. Giấy tờ để chứng minh đủ khả năng tài chính khi ở Nhật Bản

*Bước 4: Nộp đơn xin giấy xác nhận đủ điều kiện cấp thị thực visa

 1. Giấy xác nhận đủ điều kiện cấp thị thực (viết tắt là COE) là một tài liệu được cấp bởi cơ quan nhập cư Nhật Bản. Giấy này xác nhận rằng người xin visa có đủ điều kiện để thực hiện những công việc cụ thể tại Nhật Bản – trong trường hợp này là các công việc liên quan công việc được đăng ký tại visa
 2. Đơn xin giấy xác nhận đủ điều kiện cấp thị thực phải được nộp trực tiếp tại cục xuất nhập cảnh theo vùng tại Nhật Bản. Đơn này không thể nộp qua thư hay tại các sứ quán ngoài lãnh thổ Nhật Bản.
 3. Cơ quan tiếp nhận  hoặc luật sư có thể đại diện cho người xin visa đi nộp hồ sơ.

*Bước 5: Đợi chấp thuận xác nhận đủ điều kiện cấp thị thực visa (COE)

 1. Thời gian xử lý xác nhận đủ điều kiện cấp thị thực visa kỹ thuật thường khoảng từ 1-3 tháng.
 2. Ngay khi được chấp thuận, cục xuất nhập cảnh sẽ gửi kết quả tới văn phòng luật sư hoặc cơ quan tiếp nhận tại Nhật Bản (Địa chỉ người đại diện đi nộp hồ sơ)

*Bước 6: Xin thị thực (SOR) và nhận thẻ cư trú (IC)

+ Xin thị thực

Người xin visa có thể đổi theo 2 cách sau:

 • Xin cấp thị thực tại đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Nhật bản ở nước ngoài

-Sau khi nhận được COE, cần phải nộp giấy tờ cần thiết để xin thị thực tại đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Nhật bản tại nước ngoài.

-Thời gian đợi kết quả thường là 1 tuần.

 • Xin cấp thị thực tại cục xuất nhập cảnh Nhật Bản

Trong một số trường hợp người xin visa đang ở Nhật Bản ngắn hạn sẽ nộp đơn xin thị thực dưới dạng chuyển đổi trực tiếp từ COE sang SOR tại cục xuất nhập cảnh tại Nhật.

Thời gian chuyển đổi có thể kéo dài khoảng 2 tuần. Trong khoảng thời gian đó, người xin visa sẽ không thể xuất cảnh khỏi Nhật Bản

+ Thẻ cư trú tại Nhật Bản

– Đối với đối tượng nhập cảnh: Sẽ được nhận thẻ cư trú tại sân bay khi nhập cảnh vào Nhật Bản.

– Đối với đối tượng đổi COE sang SOR tại Nhật: Sẽ được nhận thẻ cư trú trực tiếp tại cục xuất nhập cảnh tại Nhật Bản.

– Thẻ này là thẻ xác minh thân thế chính thức đi kèm một con chip IC. Thẻ cư trú bao gồm thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, ngày sinh, tình trạng cư trú (như trên đây là tư cách lưu trú lao động tay nghề), thời gian cư trú, …

*Thẻ này cần được mang trong người suốt thời gian tại Nhật Bản*