Visa định cư

1.Khái niệm về visa

 -Visa định cư là loại visa dành cho số ít những đối tượng cá nhân đặc biệt, bao gồm những người có tổ tiên là người Nhật Bản, dân tị nạn từ bán đảo Đông Dương, và những người thân thích (vợ, chồng và con của những người có quốc tịch Nhật Bản vẫn cư ngụ tại Trung Quốc sau thế chiến thứ II)
*Lưu ý đặc biệt rằng đây không phải là visa vĩnh trú – loại visa có tầm rộng hơn dành cho bất kỳ người nước ngoài nào đạt đủ điều kiện xin visa vĩnh trú.

2.Đối tượng có thể xin visa định cư tại Nhật Bản

 • Dân tị nạn theo công ước Liên Hợp Quốc về tình trạng cư trú tị nạn
 • Dân tị nạn từ bán đảo Đông Dương tới định cư tại Nhật Bản
 • Cháu và chắt của những người định cư Nhật Bản
 • Cháu của những người có quốc tịch Nhật Bản
 • Vợ hoặc chồng của những người có tình trạng cư trú lâu dài với thời gian sinh sống tại Nhật Bản trên 1 năm
 • Con ngoài giá thú của cha mẹ thuộc các trường hợp sau đây:
 1. Những người có quốc tịch Nhật Bản
 2. Vợ hoặc chồng và con ngoài giá thú của một người có quốc tịch Nhật Bản
 3. Người vĩnh trú
 4. Vợ chồng hoặc con của người có tình trạng cư trú vĩnh trú
 5. Người mang visa cư trú lâu dài với thời gian sinh sống tại Nhật Bản là trên 1 năm
 6. Người mang visa vĩnh trú đặc biệt
 7. Con nuôi dưới 6 tuổi mà cha mẹ thuộc các diện sau đây:
 8. Người có quốc tịch Nhật Bản
 9. Người vĩnh trú
 10. Người mang visa cư trú lâu dài với thời gian sinh sống tại Nhật Bản là trên 1 năm
 11. Người mang visa vĩnh trú đặc biệt
Thời hạn cư trú đối với người mang visa cư trú lâu dài
ーVisa cư trú lâu dài có những kỳ hạn là 5 năm, 3 năm, 1 năm hoặc 6 tháng hoặc một khoảng thời gian được chỉ định nhưng không được vượt quá 5 năm.

3.Các loại giấy tờ cơ bản cần thiết khi xin visa cư trú lâu dài

 • Bản sao chứng nhận gia đình, giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh và các giấy tờ khác nhằm xác minh tình trạng của người xin visa
 • Các giấy tờ chứng minh khả năng sinh sống và trả đủ chi tiêu liên quan đến việc sinh sống tại Nhật Bản. Trong trường hợp các khoản chi tiêu do người khác trả thì sẽ là các giấy tờ xác minh thu nhập của người bảo lãnh
 • Một thư bảo lãnh của một người đang sinh sống tại Nhật Bản