Visa tìm việc

Ⅰ. Khái quát về visa

Visa tìm việc là một trong các loại thuộc trong Visa hoạt động đặc biệt ( 特定活動ビザ). Visa này áp dụng cho đối tượng là du học sinh đã tốt nghiệp trường chuyên môn trở lên tại Nhật Bản, đang trong quá trình tìm việc tại các công ty tại Nhật Bản.

Ⅱ. Quy trình xin visa

 1. Các điều kiện cần thiết để xin visa này
  • Đã tốt nghiệp trường chuyên môn trở lên tại Nhật Bản
  • Đã và đang trong quá trình tìm việc tại các công ty tại Nhật Bản.
  • Có giấy tiến cử của trường
2. Thủ tục cần thiết
(1) Đơn xin visa (tải tại đây)
(2) Ảnh thẻ (4×3) (1 tấm)
Ảnh thẻ chụp chính diện trong vòng 3 tháng, không đội mũ, phông nền màu trơn.
Đằng sau ảnh ghi rõ họ tên và dán vào phần ảnh trong đơn xin.
(3) Hộ chiếu, thẻ ngoại kiều.
(4) Bản chứng minh tài chính đủ khả năng chi trả trong thời gian lưu trú.
Đối với trường hợp cung cấp tài chính không phải người làm đơn, thì cần giấy chứng
minh khả năng cung cấp tài chính của người bảo lãnh và giấy tờ chứng minh mỗi
quan hệ với người bảo lãnh.
(6) Bản gốc hoặc bản sao bằng tốt nghiệp và bảng điểm của Đại học/cao đẳng/chuyên
môn (1 bản).
(7) Thư tiến cử của trường bạn vừa tốt nghiệp.
(8) Các tài liệu chứng minh quá trình tham gia tìm việc.