Thủ tục nhập cảnh, cư trú (Phần II)

2. Thủ tục liên quan tới tư cách lưu trú

Đối với những trường hợp có nguyện vọng gia hạn thêm thời gian lưu trú tại Nhật hoặc những trường hợp muốn thay đổi mục đích lưu trú thì phải làm thủ tục tại cục xuất nhập cảnh của địa phương nơi mình sinh sống.

2-1 Chuyển đổi tư cách lưu trú

Đối với những trường hợp muốn thay đổi mục đích lưu trú hiện tại thì cẩn phải tiến hành xin cấp giấy phép thay đổi tư cách lưu trú.
*Những thứ quan trọng khi làm hồ sơ:
– Hộ chiếu
– Thẻ ngoại kiều (đối với trường hợp đang có thẻ ngoại kiều)
– Ảnh 3×4 chụp trong vòng 3 tháng gần nhất. Trường hợp dưới16 tuổi không cần ảnh.
– Đơn xin chuyển đổi tư cách lưu trú.
※Tham khảo:
www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2-1.html
 – Tài liệu chứng minh, làm rõ hoạt động dự định
※Tham khảo:
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_HENKO/zairyu_henko10.html

2-2 Gia hạn tư cách lưu trú

Những trường hợp có nguyện vọng gia hạn thêm thời gian lưu trú thì trước khi tư cách lưu trú hết hạn cần phải tiến hành xin cấp giấy phép gia hạn tư cách lưu trú.
*Những thứ quan trọng khi làm hồ sơ:
– Hộ chiếu
– Thẻ ngoại kiều (đối với trường hợp đang có thẻ ngoại kiều)
– Ảnh 3×4 chụp trong vòng 3 tháng gần nhất. Trường hợp dưới16 tuổi không cần ảnh.
– Đơn xin gia hạn tư cách lưu trú.
※ Tham khảo: www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3-1.html
– Tài liệu chứng minh, làm rõ hoạt động dự định.
※ Tham khảo: www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_KOSHIN/shin_zairyu_koshin10_01.html
◎ Mẫu hướng dẫn gia hạn, chuyển đổi tư cách lưu trú
(www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00058.html

2-3 Nhận tư cách lưu trú (Sinh sản)

Đối với những trường hợp người nước ngoài sinh con tại Nhật, sau khi sinh nếu có ý định cho con ở lại Nhật quá 60 ngày kể từ sau ngày sinh thì trong vòng 30 ngày sau khi sinh cần phải tiến hành xin nhận tư cách lưu trú.
*Những thứ quan trọng khi làm hồ sơ:
– Hộ chiếu
– Thẻ ngoại kiều (đối với trường hợp đang có thẻ ngoại kiều)
– Ảnh 3×4 chụp trong vòng 3 tháng gần nhất. Trường hợp dưới16 tuổi không cần ảnh.
– Đơn xin chuyển đổi tư cách lưu trú.
※ Tham khảo:
www.moj.go.jp/content/000099650.pdf
– Văn bản chứng nhận việc sinh sản như là giấy khai sinh
– Tài liệu chứng minh, làm rõ hoạt động dự định.
※ Tham khảo:
http:// www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_HENKO/zairyu_henko10.html
– Giấy xác nhận nơi cư trú.

2-4 Cấp phép hoạt động ngoài tư cách

Nếu bạn muốn làm thêm một việc gì đó ngoài tư cách lưu trú hiện tại mà bạn có để kiếm thêm thu nhập thì bạn cần phải xin cấp phép hoạt động ngoài tư cách
*Những thứ quan trọng khi làm hồ sơ:
– Hộ chiếu
– Thẻ ngoại kiều (đối với trường hợp đang có thẻ ngoại kiều)
– Đơn xin cấp phép hoạt động ngoài tư cách.
※ Tham khảo:
www.moj.go.jp/content/000099659.pdf
– Tài liệu chứng minh, làm rõ hoạt động dự định làm để kiếm thêm thu nhập.
※ Tham khảo:
www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-8.html

2- 5 Cấp phép vĩnh trú

Với những đối tượng có nguyện vọng vĩnh trú tại Nhật thì cần phải làm đơn xin cấp phép vĩnh trú. Những trường hợp đã được cấp phép vĩnh trú thì không có giới hạn về thời gian lưu trú cũng như các hoạt động (việc làm), và cũng không cần phải làm các thủ tục như là gia hạn tư cách lưu trú, chuyển đổi tư cách lưu trú.
*Những thứ quan trọng khi làm hồ sơ:
– Hộ chiếu
– Thẻ ngoại kiều
– Ảnh 3×4 chụp trong vòng 3 tháng gần nhất. Trường hợp dưới16 tuổi không cần ảnh.
– Đơn xin cấp phép vĩnh trú.
※ Tham khảo:
www.moj.go.jp/content/000099653.pdf
– Những giấy liệu cần thiết khác.
※ Tham khảo
www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-4.html

2-6 Chế độ ưu tiên đối với nhân lực chất lượng cao người nước ngoài bằng hệ thống tính điểm

Lấy đối tượng là những người nước ngoài có tài năng bẩm sinh hoặc kĩ năng cao được kì vọng cống hiến cho sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản. Để đáp ứng với tính chất đặc biệt của hoạt động này, nhà nước đã thiết lập một hệ thống điểm trên từng mục như: tuổi tác, quá trình học tập, kinh nghiệm làm việc…v.v Từ tổng số điểm này, những người nước ngoài đạt trên 70 điểm sẽ được nhận định là nhân lực chất lượng cao, được chấp nhận áp dụng chính sách ưu tiên của cục xuất nhập cảnh.
Nội dung chính sách ưu tiên
Tham khảo: 
www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/preferential/index.html
1. Cho phép hoạt động cư trú nhiều mục đích
Ví dụ: Bạn có thể tiến hành các hoạt động trải rộng với nhiều tư cách lưu trú, chẳng hạn như quản lý hoạt động kinh doanh kết hợp với hoạt động nghiên cứu tại trường đại học.
2. Cấp tư cách lưu trú 5 năm.
Thời hạn cư trú hợp pháp dài nhất là 5 năm được cấp bình đẳng.
* Có thể gia hạn.
3. Nới lỏng điều kiện cấp phép vĩnh trú liên quan tới quá trình cư trú
Đối với những trường hợp liên tiếp làm việc trong vòng 3 năm với tư cách là nhân lực chất lượng cao (những trường hợp được coi là chất lượng cao đặc biệt thì sẽ là làm việc liên tục 1 năm)  thì sẽ được nới lỏng điều kiện liên quan tới quá trình cư trú tại Nhật.
※Tham khảo: Hướng dẫn liên quan tới cấp phép vĩnh trú
www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan50.html


ATTO CHUYÊN TƯ VẤN VISA NHẬT BẢN 24/7

HỖ TRỢ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ XIN VISA

Tel: +81-3-6380-1945
Địa chỉ: 160-0022, 4F Grace Building, 2-3 -12, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan
Fanpage: https://www.facebook.com/japanvisa.atto/
Hỗ trợ tư vấn 24/7 qua Messenger