Đề xuất về hành trình rước đuốc Olympic Tokyo 2020

Ủy ban Olympic Tokyo 2020 đã soạn thảo đề xuất cho hành trình rước đuốc Olympic ở Nhật Bản. Ủy ban cũng tính tới việc có nên trưng bày ngọn đuốc này tại các tỉnh bị động đất sóng thần hồi tháng 3/2011 trước khi bắt đầu hành trình rước đuốc hay không.

Đề xuất cho biết hành trình rước đuốc sẽ kéo dài 15 ngày tại Tokyo, nơi tổ chức Olympic.

Ngọn đuốc sẽ dành 3 ngày để đi qua 3 tỉnh ở Đông Bắc, nơi chịu thiệt hại nặng nề của trận động đất sóng thần, và 4 tỉnh khác nơi sẽ đăng cai nhiều sự kiện thi đấu của Olympic. 2 ngày sẽ dành cho các tỉnh còn lại.

Hành trình rước đuốc sẽ kéo dài trong khoảng 115 ngày, kể cả những ngày dự trù.

Nguồn: NHK Japan