Tiền lương tại Nhật

Trong luật về mức lương tối thiểu, đã quy định hạn mức tối thiểu mà phía công ty phải chi trả tiền lương cho người lao động. “Mức lương tối thiểu” này được áp dụng cho tất cả các đối tượng lao động, không phân biệt về hình thức lao động như nhân viên chính thức, nhân viên hợp đồng, nhân viên phái cử, nhân viên bán thời gian hay nhân viên làm thêm,..

Dù người lao động có đồng ý đi chăng nữa thì bản hợp đồng lao động với mức lương thấp hơn mức tối thiểu sẽ không được chấp nhận. Ngay cả khi công ty yêu cầu người lao động đồng ý mức lương thấp hơn so với mức lương tối thiểu thì các cam kết trong hợp đồng sẽ bị vô hiệu hóa bởi pháp luật, và được coi là cam kết bằng với mức lương tối thiểu.

Theo đó, Người lao động có thể yêu cầu chi trả thêm phần còn thiếu sau đó:

[Mức chênh lệch với mức lương tối thiểu] x [Số giờ lao động]

POINT 1: Trợ cấp ngày nghỉ làm việc (ngày nghỉ mà vẫn có lương)

Trường hợp người lao động được cho nghỉ làm việc theo yêu cầu từ phía công ty, Công ty sẽ phải chi trả trợ cấp ngày nghỉ cho người lao động bằng 60% mức lương trung bình trở lên để đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho họ. Do đó, miễn là nghỉ phép do trách nhiệm từ phía công ty, người lao động sẽ được đảm bảo nhận một mức lương nhất định chứ không thể nói rằng “Bạn không nhận được tiền lương vì bạn không làm việc”