Thủ tục khi xin Nenkin lần 1

Ⅰ.Các giấy tờ cần thiết khi làm thủ tục

Bản photo hộ chiếu (bao gồm cả trang có đóng dấu ngày xuất cảnh rời khỏi Nhật cuối cùng)
Giấy xác nhận tài khoản ngân hàng có đầy đủ thông tin tài khoản ngân hàng bao gồm “Tên ngân hàng”, “Tên chi nhánh”,“Địa chỉ chi nhánh”, “Số tài khoản” bạn đang sở hữu ở Việt Nam có dấu chứng nhận của ngân hàng.(Nên mở tài khoản ở những ngân hàng lớn có thể nhận tiền từ Nhật, tài khoản USD hoặc VND)
Sổ tay nenkin (年金手帳)

Đơn xin hoàn trả tiền nenkin (脱退一時金請求書)

* Hình minh họa

    

‐ Kể từ ngày bạn gửi đơn xin hoàn lại nenkin khoảng 3-6 tháng sau Cơ quan này sẽ gửi cho bạn giấy “thông báo đã cấp tiền nenkin vào tài khoản ngân hàng” (脱退一時金支給決定通知書)về địa chỉ tại Việt Nam.Do vậy, nếu giấy tờ bạn gửi bị thiếu hay sai sót thì họ sẽ gửi trả lại nên chú ý khâu chuẩn bị giấy tờ tránh mất thời gian.

■ Số tiền có thể được nhận lại

Đối với 国民年金 thì sẽ không bị trưng thu thuế thu nhập từ số tiền nenkin trả về, còn 厚生年金 thì sẽ bị trừ 20,42%, có nghĩa bạn sẽ được nhận lại 79,58% số tiền bảo hiểm bạn đã đóng. Còn 20,42% trên được nộp vào sở thuế. Số tiền này nếu làm thủ tục thì bạn cũng có thể lấy lại được và người ta thường gọi là “Thủ tục lấy nenkin lần 2”.