Nenkin

Ⅰ.Giới thiệu về chế độ nenkin

  Ai đã và đang làm việc thì chắc chắn đã từng đóng tiền Bảo hiểm hưu trí(厚生年金: こうせいねんきん) hoặc Bảo hiểm hưu trí tự nguyện(国民年金 こくみんねんきん) (gọi chung là nenkin).

1. Tại sao chúng ta phải đóng nenkin?

Nenkin, có thể hiểu đon giản là bảo hiểm hưu trí, sau này khi nghỉ hưu sẽ nhận được 1 khoản tiền phụ cấp hàng tháng từ nhà nước còn gọi là lương hưu. Tuy nhiên người nước ngoài ở Nhật không phải ai cũng sẽ sống và làm việc ở Nhật đến già để nhận lại số tiền đó. Vậy nên chính phủ Nhật có chế độ dành cho người nước ngoài sau khi về nước được lấy lại số tiền đã đóng này và được gọi là 脱退一時金の請求(だったいいちじきんのせいきゅう)

2. Phân loại Nenkin

Nenkin gồm 2 loại sau:
・厚生年金: Bảo hiểm lương hưu hưu trí (hay còn gọi là bảo hiểm trợ cấp phúc lợi xã hội), là chế độ dành cho những người làm việc tại công ty hay xí nghiệp sẽ đóng loại này. Thông thường phía công ty sẽ hỗ trợ 1 phần. 
 Những bạn làm việc ở Nhật dưới hình thức kỹ thuật viên hay thực tập sinh đều được áp dụng chế độ này.
・国民年金: Bảo hiểm hưu trí quốc dân, là chế độ dành cho những người không làm việc ở công ty hay xí nghiệp nào cả mà lao động tự do hay tự kinh doanh sẽ đóng loại này.
Hai chế độ tên gọi khác nhau dành cho đối tượng khác nhau, nhưng về cơ bản thì đều là chế độ lương hưu.

Ⅱ.Điều kiện và thủ tục lấy lại nenkin

1. Điều kiện để được nhận lại nenkin

 ‐ Người muốn nhận lại tiền nenkin phải là người đã tham gia 1 trong 2 loại bảo hiểm trên và hiện tại không còn tham gia nữa, đơn xin hoàn lại nenkin phải được nộp trong vòng 2 năm kể từ ngày rời khỏi Nhật.

– Người làm đơn xin hoàn lại nenkin phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Là người không mang quốc tịch Nhật Bản

+ Thời gian đã nộp tiền nenkin trên 6 tháng

+ Hiện tại không sống ở Nhật

+ Người chưa từng nhận trợ cấp lương hưu (chưa từng nhận tiền nenkin bao gồm cả tiền trợ cấp thương tật)
(Tiền trợ cấp thương tật (障害手当 :しょうがいてあて) ở đây là gì? Trong thời gian bạn làm việc mà không may phát bệnh không có khả năng lao động thì nếu làm thủ tục sẽ được nhận.)

2. Các giấy tờ cần thiết khi làm thủ tục

Bản photo hộ chiếu (bao gồm cả trang có đóng dấu ngày xuất cảnh rời khỏi Nhật cuối cùng) 
Giấy xác nhận tài khoản ngân hàng có đầy đủ thông tin tài khoản ngân hàng bao gồm “Tên ngân hàng”, “Tên chi nhánh”,“Địa chỉ chi nhánh”, “Số tài khoản” bạn đang sở hữu ở Việt Nam có dấu chứng nhận của ngân hàng.(Nên mở tài khoản ở những ngân hàng lớn có thể nhận tiền từ Nhật, tài khoản USD hoặc VND)
Sổ tay nenkin (年金手帳)

Đơn xin hoàn trả tiền nenkin (脱退一時金請求書) 

* Hình minh họa

    

 

‐ Kể từ ngày bạn gửi đơn xin hoàn lại nenkin khoảng 3-6 tháng sau Cơ quan này sẽ gửi cho bạn giấy “thông báo đã cấp tiền nenkin vào tài khoản ngân hàng” (脱退一時金支給決定通知書)về địa chỉ tại Việt Nam.Do vậy, nếu giấy tờ bạn gửi bị thiếu hay sai sót thì họ sẽ gửi trả lại nên chú ý khâu chuẩn bị giấy tờ tránh mất thời gian.

■ Số tiền có thể được nhận lại

Đối với 国民年金 thì sẽ không bị trưng thu thuế thu nhập từ số tiền nenkin trả về, còn 厚生年金 thì sẽ bị trừ 20,42%, có nghĩa bạn sẽ được nhận lại 79,58% số tiền bảo hiểm bạn đã đóng. Còn 20,42% trên được nộp vào sở thuế. Số tiền này nếu làm thủ tục thì bạn cũng có thể lấy lại được và người ta thường gọi là “Thủ tục lấy nenkin lần 2”.

Ⅰ.Giới thiệu về chế độ nenkin

  Ai đã và đang làm việc thì chắc chắn đã từng đóng tiền Bảo hiểm hưu trí(厚生年金: こうせいねんきん) hoặc Bảo hiểm hưu trí tự nguyện(国民年金 こくみんねんきん) (gọi chung là nenkin).

1. Tại sao chúng ta phải đóng nenkin?

Nenkin, có thể hiểu đon giản là bảo hiểm hưu trí, sau này khi nghỉ hưu sẽ nhận được 1 khoản tiền phụ cấp hàng tháng từ nhà nước còn gọi là lương hưu. Tuy nhiên người nước ngoài ở Nhật không phải ai cũng sẽ sống và làm việc ở Nhật đến già để nhận lại số tiền đó. Vậy nên chính phủ Nhật có chế độ dành cho người nước ngoài sau khi về nước được lấy lại số tiền đã đóng này và được gọi là 脱退一時金の請求(だったいいちじきんのせいきゅう)

2. Phân loại Nenkin

Nenkin gồm 2 loại sau:
・厚生年金: Bảo hiểm lương hưu hưu trí (hay còn gọi là bảo hiểm trợ cấp phúc lợi xã hội), là chế độ dành cho những người làm việc tại công ty hay xí nghiệp sẽ đóng loại này. Thông thường phía công ty sẽ hỗ trợ 1 phần. 
 Những bạn làm việc ở Nhật dưới hình thức kỹ thuật viên hay thực tập sinh đều được áp dụng chế độ này.
・国民年金: Bảo hiểm hưu trí quốc dân, là chế độ dành cho những người không làm việc ở công ty hay xí nghiệp nào cả mà lao động tự do hay tự kinh doanh sẽ đóng loại này.
Hai chế độ tên gọi khác nhau dành cho đối tượng khác nhau, nhưng về cơ bản thì đều là chế độ lương hưu.

Ⅱ.Điều kiện và thủ tục lấy lại nenkin

1. Điều kiện để được nhận lại nenkin

 ‐ Người muốn nhận lại tiền nenkin phải là người đã tham gia 1 trong 2 loại bảo hiểm trên và hiện tại không còn tham gia nữa, đơn xin hoàn lại nenkin phải được nộp trong vòng 2 năm kể từ ngày rời khỏi Nhật.

– Người làm đơn xin hoàn lại nenkin phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Là người không mang quốc tịch Nhật Bản

+ Thời gian đã nộp tiền nenkin trên 6 tháng

+ Hiện tại không sống ở Nhật

+ Người chưa từng nhận trợ cấp lương hưu (chưa từng nhận tiền nenkin bao gồm cả tiền trợ cấp thương tật)
(Tiền trợ cấp thương tật (障害手当 :しょうがいてあて) ở đây là gì? Trong thời gian bạn làm việc mà không may phát bệnh không có khả năng lao động thì nếu làm thủ tục sẽ được nhận.)

2. Các giấy tờ cần thiết khi làm thủ tục

Bản photo hộ chiếu (bao gồm cả trang có đóng dấu ngày xuất cảnh rời khỏi Nhật cuối cùng) 
Giấy xác nhận tài khoản ngân hàng có đầy đủ thông tin tài khoản ngân hàng bao gồm “Tên ngân hàng”, “Tên chi nhánh”,“Địa chỉ chi nhánh”, “Số tài khoản” bạn đang sở hữu ở Việt Nam có dấu chứng nhận của ngân hàng.(Nên mở tài khoản ở những ngân hàng lớn có thể nhận tiền từ Nhật, tài khoản USD hoặc VND)
Sổ tay nenkin (年金手帳)

Đơn xin hoàn trả tiền nenkin (脱退一時金請求書) 

* Hình minh họa

‐ Kể từ ngày bạn gửi đơn xin hoàn lại nenkin khoảng 3-6 tháng sau Cơ quan này sẽ gửi cho bạn giấy “thông báo đã cấp tiền nenkin vào tài khoản ngân hàng” (脱退一時金支給決定通知書)về địa chỉ tại Việt Nam.Do vậy, nếu giấy tờ bạn gửi bị thiếu hay sai sót thì họ sẽ gửi trả lại nên chú ý khâu chuẩn bị giấy tờ tránh mất thời gian.

■ Số tiền có thể được nhận lại

Đối với 国民年金 thì sẽ không bị trưng thu thuế thu nhập từ số tiền nenkin trả về, còn 厚生年金 thì sẽ bị trừ 20,42%, có nghĩa bạn sẽ được nhận lại 79,58% số tiền bảo hiểm bạn đã đóng. Còn 20,42% trên được nộp vào sở thuế. Số tiền này nếu làm thủ tục thì bạn cũng có thể lấy lại được và người ta thường gọi là “Thủ tục lấy nenkin lần 2”.