Visa thực tập – Internship

 

【Visa Hoạt động đặc biệt : Thực tập – internship 】

Nếu một sinh viên nước ngoài từ một trường đại học nước ngoài đến Nhật Bản để “Thực tập” như một phần của chương trình giảng dạy tại trường đại học đó, sẽ được cấp Visa 「特定活動」– Visa dành cho hoạt động đặc biệt

Bằng việc tham gia thực tập này, sinh viên người nước ngoài phải nhận được tín chỉ thì Visa ( Tư cách lưu trú) này mới được chấp nhận.

Hình thức thực tập của sinh viên nước ngoài tại Nhật Bản
1Công ty có trả lương2Công ty không trả lương
Thời hạn:Thời hạn dài nhất không quá 1 nămCó thể xin lần 2 được tiếp 1 năm(Tối đa có thể thực tập được 2 năm)※Không gia hạn đượcThời gian tại ngoại không quá 90 ngày※Không gia hạn được
特定活動 Visa hoạt động đặc biệt短期滞在 Visa tại ngoại ngắn hạn

※ Trường hợp không nhận được tín chỉ từ trường đại học tại nước ngoài ⇒Không được cấp Visa hoạt động đặc biệt
※Sinh viên của các ngành về Giáo dục viễn thông⇒ Nằm ngoài đối tượng được được phép
※Trước đây, Visa Hoạt động văn hóa được cấp cho trường hợp thực tập Công ty không trả   lương ⇒Hiện tại Visa đó không được chấp nhận cho hoạt động thực tập

【1】Trường hợp Công ty trả lương cho thực tập viên

Công ty tiếp nhận học sinh người nước ngoài dưới hình thức thực tập, trường hợp có trả lương cho thực tập viên, thì Tư cách lưu trú của thực tập viên đó sẽ là Visa hoạt động đặc biệt (特定活動)。Muốn lấy được Visa này, thì ngành học, chuyên môn đã học ở đại học và nội dung công việc trong quá trình dự kiến thực tập cần có liên quan đến nhau.

  • Trước đây thì nội dung học và nội dung thực tập không cần liên quan đến nhau, Nhưng hiện tại visa này được xét như visa lao động nên cần có sự liên kết này.

Công ty có thể tiếp nhận học sinh nước ngoài với thời hạn tối đa là 1 năm.

Điều kiện xét tuyển

・Đang học tập tại trường đại học ở nước ngoài(※Ngành Giáo dục viễn thông không được chấp nhận)

・Thời gian ở Nhật không quá 1 năm, mặt khác tổng thời gian thực tập tại nhật, không quá 1/2 tổng thời gian học ở trường đại học tại nước ngoài. ( Ví dụ: học đại học hệ 4 năm tại Việt Nam, thì thời gian thực tập tại Nhật tối đa là được 2 năm. Học hệ 2 năm thì thời gian thực tập tối đa là 1 năm.)

・Quá trình thực tập này được xem như là 1 phần trong trương trình giảng dạy của trường đại học ở nước ngoài

【2】Trường hợp công ty không trả lương, kì hạn không quá 90 ngày

Trường hợp này sinh viên người nước ngoài sẽ đến nhật với Visa Tại ngoại ngắn hạn. Không được phép xin gia hạn. Với Visa ngắn hạn này thì sẽ không xin ở cục xuất nhập cảnh của Nhật, mà sẽ làm hồ sơ, thủ tục trực tiếp ở Đại xứ quán ( Lãnh sự quán) Nhật Bản tại Việt Nam.

Mặc dù là khái niệm về tiền lương, nhưng trong trường hợp lưu trú ngắn hạn, các chi phí thực tế được trả thì không được tính vào tiền công. Ví dụ: Tiền đi lại (Bao gồm cả tiền vé máy bay) hoặc tiền nhà ở, tiền ăn, .v.v được tính vào Chi phí thực tế này.

Điều kiện xét tuyển

・Đang học tập tại trường đại học ở nước ngoài(※Ngành Giáo dục viễn thông không được chấp nhận)

・Thời gian ở Nhật không quá 3 tháng

・Quá trình thực tập này được xem như là 1 phần trong trương trình giảng dạy của trường đại học ở nước ngoài

Ngoài ra, công ty xí nghiệp của Nhật nhận người nước ngoài dưới hình thức Summer Job- Công việc mùa hè cũng sử dụng được Visa hoạt động đặc biệt「特定活動」giống như trường hợp Thực tập.

【3】「Summer Job – Công việc mùa hè

Summer Job là hình thức trải nghiệm làm việc tại công ty của Nhật dành cho sinh viên đại học nước ngoài trong các kỳ nghỉ hè hoặc các kỳ nghỉ dài khác.

Điều kiện xét tuyển

・Đang học tập tại trường đại học ở nước ngoài(※Ngành Giáo dục viễn thông không được chấp nhận)

・Thời gian cư trú tại Nhật, không quá 3 tháng, là thời gian được nghỉ học tại trường đại học nước ngoài ( kỳ nghỉ hè)

・Trên cơ sở trường đại học tại Việt Nam và cơ quan của Nhật ký kết hợp đồng, Được trả tiền và thực hiện công việc trong thời gian đó.

※ Khác với thực tập, Công việc mùa hè được thực hiện trong kỳ nghỉ hè nên sẽ không bắt buộc phải nhận được tín chỉ từ trường đại học.