Visa chuyển công tác nội bộ

Ⅰ.KHÁI QUÁT VỀ VISA CHUYỂN CÔNG TÁC NỘI BỘ

 • Loại visa này dành cho các cá nhân đang làm việc cho các tổ chức nước ngoài được chuyển công tác sang văn phòng của tổ chức đó tại Nhật Bản
 • Tổ chức nước ngoài có thể là chi nhánh, công ty con của một tổ chức tại Nhật Bản.
 • Đây là một loại visa không yêu cầu bằng cấp của người xin visa.

Ⅱ.QUY TRÌNH ĐỂ XIN VISA CHUYỂN CÔNG TÁC NỘI BỘ

Bước 1: Xác minh điều kiện của người xin visa
 • Người xin visa phải là nhân viên chính thức của 1 chi nhánh bên ngoài Nhật của công ty trong ít nhất 1 năm trước khi được chuyển công tác sang Nhật Bản
 • Trong suốt khoảng thời gian làm việc bên ngoài Nhật, người xin visa nên có các hoạt động nằm trong các hoạt động như visa Kỹ thuật. Tri thức nhân văn. Hợp tác quốc tế
 • Việc chuyển công tác tới Nhật Bản chỉ trong 1 thời gian giới hạn
 • Người xin visa sẽ được nhận thù lao không ít hơn 1 người có quốc tịch Nhật Bản làm công việc tương đương
Bước 2: Xác minh nội dung công việc sẽ làm tại Nhật Bản có phù hợp để xin visa
 • Người xin visa có thể làm các công việc yêu cầu kiến thức về ít nhất 1 trong các vấn đề sau đây: Công nghệ; khoa học vật lý; kỹ sư, hoặc các môn khoa học tự nhiên khác
 • Các công việc yêu cầu kiến thức về luật pháp, kinh tế, xã hội học, hoặc các môn khoa học xã hội khác
 • Các công việc yêu cầu các lối suy nghĩ đặc biệt hay những sự nhạy bén dựa trên kinh nghiệm với các nền văn hóa bên ngoài
*Để xác minh ngành nghề làm việc có phù hợp hay không, các bạn hãy gửi thông tin ngành nghề tới văn phòng luật sư để được tư vấn.
Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ
 1. Đối với nhân viên chuyển công tác
 • Đơn xin visa tải tại đây
 • Giấy xác nhận công việc
 • Tài liệu chi tiết về nội dung kinh nghiệm làm việc và thời gian làm việc(Sơ yếu lí lịch)
 • Các tài liệu xác minh vị trí mà người xin visa sẽ được nhận đi kèm với chi tiết hoạt động, thời hạn, và thù lao liên quan.
 • Các loại bằng cấp nếu có
2. Đối với tổ chức tại Nhật Bản sẽ nhận người xin visa
 • Bản sao giấy đăng ký doanh nghiệp
 • Báo cáo doanh thu doanh nghiệp
 • Các tài liệu miêu tả việc kinh doanh của doanh nghiệp (Profile công ty)
3. Đối với tổ chức nước ngoài gửi nhân viên đi
 • Bản sao giấy đăng ký doanh nghiệp
 • Văn bằng hoặc chứng nhận chỉ ra chuyên ngành phù hợp với công việc mà người xin visa sẽ làm tại Nhật Bản
 • Các tài liệu miêu tả hoạt động kinh doanh của tổ chức
4. Các tài liệu xác minh mối quan hệ giữa tổ chức nước ngoài và tổ chức trong Nhật Bản
*Các tài liệu liên quan khác (Tùy vào trường hợp cụ thể): Hãy liên hệ tới văn phòng luật ATTO để được tư vấn.
Bước 4: Nộp đơn xin giấy xác nhận đủ điều kiện cấp thị thực visa
 • Giấy xác nhận đủ điều kiện cấp thị thực (viết tắt là COE) là một tài liệu được cấp bởi cơ quan nhập cư Nhật Bản. Giấy này xác nhận rằng người xin visa có đủ điều kiện để thực hiện những công việc cụ thể tại Nhật Bản – trong trường hợp này là các công việc liên quan công việc được đăng ký tại visa
 • Đơn xin giấy xác nhận đủ điều kiện cấp thị thực phải được nộp trực tiếp tại cục xuất nhập cảnh theo vùng tại Nhật Bản. Đơn này không thể nộp qua thư hay tại các sứ quán ngoài lãnh thổ Nhật Bản.
Bước 5: Đợi chấp thuận xác nhận đủ điều kiện cấp thị thực visa (COE)
 • Thời gian xử lý xác nhận đủ điều kiện cấp thị thực visa Kỹ thuật. Tri thức nhân văn. Hợp tác quốc tế thường khoảng từ 1-3 tháng.
 • Ngay khi được chấp thuận, cục xuất nhập cảnh sẽ gửi kết quả tới văn phòng luật sư hoặc cơ quan tiếp nhận tại Nhật Bản (Địa chỉ người đại diện đi nộp hồ sơ)
Bước 6: Xin thị thực (SOR) và nhận thẻ cư trú (IC)
+) Xin cấp thị thực: người xin visa có thể đổi theo 2 cách sau:
 • Xin cấp thị thực tại đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Nhật bản ở nước ngoài
– Sau khi nhận được COE, cần phải nộp giấy tờ cần thiết để xin thị thực tại đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Nhật bản tại nước ngoài.
-Thời gian đợi kết quả thường là 1 tuần.
 • Xin cấp thị thực tại cục xuất nhập cảnh Nhật Bản
-Trong một số trường hợp người xin visa đang ở Nhật Bản ngắn hạn sẽ nộp đơn xin thị thực dưới dạng chuyển đổi trực tiếp từ COE sang SOR tại cục xuất nhập cảnh tại Nhật.
-Thời gian chuyển đổi có thể kéo dài khoảng 2 tuần. Trong khoảng thời gian đó, người xin visa sẽ không thể xuất cảnh khỏi Nhật Bản
+) Thẻ cư trú tại Nhật Bản
 • Đối với đối tượng nhập cảnh: Sẽ được nhận thẻ cư trú tại sân bay khi nhập cảnh vào Nhật Bản.
 • Đối với đối tượng đổi COE sang SOR tại Nhật: Sẽ được nhận thẻ cư trú trực tiếp tại cục xuất nhập cảnh tại Nhật Bản.
 • Thẻ này là thẻ xác minh thân thế chính thức đi kèm một con chip IC. Thẻ cư trú bao gồm thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, ngày sinh, tình trạng cư trú (như trên đây là tư cách lưu trú lao động tay nghề), thời gian cư trú, …
 • Thẻ này cần được mang trong người suốt thời gian tại Nhật Bản.